top of page
 • Pełna księgowość

 • Księga przychodów i rozchodów

 • Kadry i płace

 • Analizy i prognozy finansowe

 • Doradztwo podatkowe i porady prawne

 • Rejestracja działalności gospodarczej

 • Karta podatkowa

 • Deklaracje podatkowe

 • Podatek akcyzowy

 • Wnioski UE

 • Rozliczenie podatku VAT

 • Rozliczenie z PFRON, ZUS

 • Sprawozdawczość (GUS)

 • Ryczałt ewidencyjny

Oferujemy usługi w biurze jak i na życzenie klienta w jego siedzibie z wykorzystaniem komputerów i oprogramowania klienta.


   

USŁUGI

bottom of page