top of page

Administratorem danych osobowych Użytkownika udostępnionych za pośrednictwem formularza kontaktowego, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Biuro Rachunkowości i Doradztwa Podatkowego SALDO Emilia Mackiewicz, Szosa Lubicka, 14/40, 87-100, Toruń, NIP 8791190922, (dalej jako Administrator).

 

Podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwanego dalej RODO.

 

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem emi.mackie@gmail.com, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu w następujących celach:

1. Komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności obsługi reklamacji dotyczących produktów lub
    usług Administratora;
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną;
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym;
4. Umożliwienia Użytkownikowi przesyłania komentarzy lub opinii dotyczących produktów lub
    usług Administratora.

 

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również w następujących celach:


1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi

    Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem

    realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od

    Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6

    ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na

    podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu

    Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi

    komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji

    marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w

    celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z

    prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w

    rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.


Więcej informacji dotyczących powyższych celów przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajduje się w Polityce prywatności opublikowanej w Serwisie.

 

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

 

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia
określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
należy kontaktować się z Administratorem pod następującym adresem:
Szosa Lubicka 14/40, 87-100 Toruń, emi.mackie@gmail.com.

 

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Toruń Szosa Lubicka

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

bottom of page